menu
Dopredaj

Chiroderm gel 5 l

Kód: 21110203
Výrobca: BANCHEM s.r.o.

Chirurgická dezinfekcia rúk. Podrobný popis

73 €
Skladom 3 ks
ks

Popis produktu

Kvapalný dezinfekčný alkoholový prípravok.

Vhodný na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk a na dezinfekciu pokožky pred invazívnymi zákrokmi.

Spektrum účinku:
 
  • baktericídne, fungicídne, virucídne, mykobaktericídne, sporicídne, MRSA - ABCTMV
Účinné látky:
 
  • propán-2-ol 42g/100g, propán-1-ol 28g/100g, bifenyl-2-ol 0,45g/100g, peroxid vodíka 0,5g/100g, parfum, D-Limonene
Hygienická dezinfekcia rúk
 
  • Do suchej pokožky sa vtiera 3 ml gélu po dobu 30 sekúnd.
Chirurgická dezinfekcia rúk
 
  • Po chirurgickom umytí rúk a následnom vysušení sterilnou rúškom sa na suchú pokožku rúk a predlaktia vtiera 2 x 5 ml gélu do zaschnutia. Pri premývaní naniesť 5 ml gélu a nechať zaschnúť.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Prípravok klasifikovaný ako vysoko horľavý.
 

NEBEZPEČENSTVO
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.
Zákaz fajčenia.
Uchovávajte obal tesne uzavretý.
Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.
PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Odstráňte obsah/obal v povolenom zariadení.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.
Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

  • Objem
    5 l

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.