menu
Koncentrát

Stabimed Fresh

Kód: BRA1982M
Značka: BBraun

Dezinfekčný prostriedok bez obsahu aldehydov, fenolov a KAS. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 30,50 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Univerzálny čistiaci a dezinfekčný roztok na nástroje.

Vzhľadom k tomu, že neobsahuje aldehydy, nefixuje proteíny.

Vykazuje vynikajúcu čistiacu schopnosť a materiálovú kompatibilitu.

Je vhodný na dezinfekciu a dôkladné čistenie inštrumentária, endoskopov vrátane flexibilných a iných termolabilných zdravotníckych pomôcok.

Rozpúšťa aj zaschnutú krv a sekréty.

Vlastnosti:

  • príjemná svieža vôňa
  • bez obsahu aldehydov, fenolov, KAS
  • nefixuje proteíny, rozpúšťa aj zaschnutú krv a sekréty
  • vynikajúca materiálová kompatibilita
  • vhodný do ultrazvukových kúpeľov
  • vhodný na dezinfekciu flexibilných endoskopov
  • testovaný podľa európskych štandardov
  • vhodný pri nutnosti veľmi krátkej expozície

V kartóne:
1 l - 10 ks
5 l - 1 ks 
 


NEBEZPEČENSTVO
Horľavá kvapalina a pary.
Škodlivý po požití.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít / chrániče sluchu.
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odstráňte obsah / nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

V prípade porušenia zapečateného obalu tohto tovaru nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Pre stiahnutie dokumentov je nutné prihlásiť sa. Ešte nie ste zaregistrovaní? Využite všetky výhody registrácie.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.