menu

Stabimed Fresh

Kód: BRA1982M
Výrobca: BBraun

Dezinfekčný prostriedok bez obsahu aldehydov, fenolov a KAS. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 26,50 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Univerzálny čistiaci a dezinfekčný roztok na nástroje.

Vzhľadom k tomu, že neobsahuje aldehydy, nefixuje proteíny.

Vykazuje vynikajúcu čistiacu schopnosť a materiálovú kompatibilitu.

Je vhodný na dezinfekciu a dôkladné čistenie inštrumentária, endoskopov vrátane flexibilných a iných termolabilných zdravotníckych pomôcok.

Rozpúšťa aj zaschnutú krv a sekréty.

Vlastnosti:

  • príjemná svieža vôňa
  • bez obsahu aldehydov, fenolov, KAS
  • nefixuje proteíny, rozpúšťa aj zaschnutú krv a sekréty
  • vynikajúca materiálová kompatibilita
  • vhodný do ultrazvukových kúpeľov
  • vhodný na dezinfekciu flexibilných endoskopov
  • testovaný podľa európskych štandardov
  • vhodný pri nutnosti veľmi krátkej expozície

V kartóne:
1 l - 10 ks
5 l - 1 ks 
 


NEBEZPEČENSTVO
Horľavá kvapalina a pary.
Škodlivý po požití.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít / chrániče sluchu.
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odstráňte obsah / nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

Pred použitím zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro odporúčame poradu s lekárom. Starostlivo si prečítajte informácie o výrobku a ak je súčasťou, tak aj návod na jeho použitie.

Klinická účinnosť zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro nemusí byť zaručená, lepšia alebo rovnocenná s účinnosťou inej liečby alebo inej zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a jeho použitie môže byť spojené s rizikami.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.