menu
Úvod Dezinfekcia Dezinfekcia na nástroje Bossklein dezinfekčné utierky s alkoholom, citón, 200 ks

Bossklein dezinfekčné utierky s alkoholom, citón, 200 ks

Kód: BOS9783SKM
Značka: Bossklein

Povrchové dezinfekčné utierky pre neinvazívne lekárske prístroje. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 13 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Dezinfekčné utierky na báze alkoholu (63 % etanolu)

Rozmery

  • 200 x 200 mm

Baktericídne, kvasinkové, fungicídne a tuberkulcídne. Účinný tiež proti vírusom, ako sú koronavírusy, adenovírusy, norovírusy, HIV a Hep C, s dobou kontaktu iba 60 sekúnd.

Efektívne Spektrum

Bacteria: MRSA – E Coli – Pseudomonas aeruginosa – Enterococcus hirae – Staphylococcus aureas – Mycobacterium tuberculosis – Clostridium difficile
Viruses: HIV 1 – H1N1 Influenza A – Hepatitis C Virus – Human Influenza B virus
Fungus: Aspergillus niger – Candida albicans

Balenie:

  • dóza
  • náplň

NEBEZPEČENSTVO
Obsahuje polyaminpropyl-biguaníd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

PREVENCIA
Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/.../zariadenie do výbušného prostredia.
Používajte iba neiskriace prístroje.
Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Zabráňte vzdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

PRVÁ POMOC
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU ALEBO VLASMI: Ihneď ostráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nachajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické centrum alebo lekára.
V PRÍPADE POŽIARU: Na hasenie použite vhodné prostriedky s ohľadom na prostredie a okolnosti požiaru.

SKLADOVANIE
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
Uchovávajte v chlade.
Uchovávajte uzamknuté.

LIKVIDÁCIA
Likvidujte v súlade s lokálnymi a národnými predpismi o likvidácii nebezpečného odpadu.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

V prípade porušenia zapečateného obalu tohto tovaru nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.