menu

Helipur H+N

Kód: BRA189M
Výrobca: BBraun

Kvapalný koncentrovaný dezinfekčný prostriedok s čistiacim účinkom. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 21,50 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Neobsahuje formaldehyd.

K čisteným materiálom je veľmi šetrný.

Čistiacu silu je možné zvýšiť prídavkom kompatibilného tenzidového prípravku Cleaner N priamo do pracovného roztoku. Pôsobí spoľahlivo aj pri veľmi nízkych koncentráciách, čím je jeho použitie hospodárne.

Vhodný pre vyšší stupeň dezinfekcie. Roztok je možné pre vyšší stupeň dezinfekcie v priklopených nádobách uchovávať a používat 14 dní.

Účinné látky: Glutaraldehyd, 2-propanol, ethylhexanol.

Účinnosť: baktericidný, virucídny, sporicídny, fungicídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, účinný na MRSA.

V kartóne:
1l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Nevdychujte hmlu.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít / chrániče sluchu.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odstráňte obsah / nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Pred použitím zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro odporúčame poradu s lekárom. Starostlivo si prečítajte informácie o výrobku a ak je súčasťou, tak aj návod na jeho použitie.

Klinická účinnosť zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro nemusí byť zaručená, lepšia alebo rovnocenná s účinnosťou inej liečby alebo inej zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a jeho použitie môže byť spojené s rizikami.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.