menu
Koncentrát

Helipur H+N

Kód: BRA189M
Značka: BBraun

Kvapalný koncentrovaný dezinfekčný prostriedok s čistiacim účinkom. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 24,95 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Neobsahuje formaldehyd.

K čisteným materiálom je veľmi šetrný.

Čistiacu silu je možné zvýšiť prídavkom kompatibilného tenzidového prípravku Cleaner N priamo do pracovného roztoku. Pôsobí spoľahlivo aj pri veľmi nízkych koncentráciách, čím je jeho použitie hospodárne.

Vhodný pre vyšší stupeň dezinfekcie. Roztok je možné pre vyšší stupeň dezinfekcie v priklopených nádobách uchovávať a používat 14 dní.

Účinné látky: Glutaraldehyd, 2-propanol, ethylhexanol.

Účinnosť: baktericidný, virucídny, sporicídny, fungicídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, účinný na MRSA.

V kartóne:
1l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Nevdychujte hmlu.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít / chrániče sluchu.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odstráňte obsah / nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

V prípade porušenia zapečateného obalu tohto tovaru nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Pre stiahnutie dokumentov je nutné prihlásiť sa. Ešte nie ste zaregistrovaní? Využite všetky výhody registrácie.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.