menu

Helipur H+N

Kód: BRA189M
Výrobca: BBraun

Je vysoko účinný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na báze fenolov s obsahom špeciálnych... Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 20,50 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Neobsahuje formaldehyd.

K čisteným materiálom je veľmi šetrný.

Čistiacu silu je možné zvýšiť prídavkom kompatibilného tenzidového prípravku Cleaner N priamo do pracovného roztoku. Pôsobí spoľahlivo aj pri veľmi nízkých koncentráciách, čím je jeho použitie hospodárne.

Vhodný pre vyšší stupeň dezinfekcie. Roztok je možné pre vyšší stupeň dezinfekcie v priklopených nádobách uchovávať a používat 14 dní.

Účinné látky: Glutaraldehyd, 2-propanol, ethylhexanol.

Účinnosť: Baktericidný, virucidný, sporicidný, fungicidný, mykobaktericidný, tuberkulocidný, účinný na MRSA.

V kartóne:
1l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Nevdychujte hmlu.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít / chrániče sluchu.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odstráňte obsah / nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Kvalitné zabalenie a dodanie do druhého dňa. Zadarmo pri nákupe nad 79 €.
Medplus
Poradíme vám
O produktoch vieme skoro všetko a dokážeme poradiť nielen začínajúcim ordináciám.
Medplus
Od roku 2006
Sme spoľahlivý dodávateľ zdravotníckeho vybavenia pre súkromné ordinácie.
Medplus
Mimoriadny servis
Bezplatná linka, darčeky k objednávkam a ústretové riešenie všetkých situácií.
Medplus
Väčšina skladom
Široký výber z tisícky produktov skladom. Vďaka tomu ihneď odosielame.
Súbory cookie
Zbierame anonymné dáta a meriame, aby sme náš web mohli ďalej vylepšovať. Súhlasíte so zberom cookies?
Viac informácií