menu
Koncentrát Prekurzor

Desam OX

Kód: BOC2091031M

Koncentrovaný dezinfekčný prípravok na dezinfekciu plôch a povrchov. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 8 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks
Predaj povolený len na IČO a po vyplnení a overení totožnosti.

Popis produktu

Podľa nariadenia (EU) 2019/1148 spadá tento produkt do kategórie prekurzoru výbušnín a tým sa mení spôsob predaja a nadobudnutia tohoto produktu.

Predaj je povolený len na IČO po vyplnení prehlásenia a overení totožnosti. Bez potvrdeného prehlásenia a overenia totožnosti nebude možné predaj uskutočniť! Prehlásenie musí potvrdiť štatutárny zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.

Vyplnené prehlásenie s overením totožnosti, prosíme, zašlite na adresu: penickova@medplus.sk
Koncentrovaný dezinfekčný prípravok na dezinfekciu plôch a povrchov.
 

Vlastnosti a výhody:

  • Využíva kombinovaného účinku aktívneho kyslíka a kvartérnych amónnych solí
  • Určený pre jednofázovú dezinfekciu plôch a povrchov zdravotníckych pomôcok
  • Dobrá materiálová znášanlivosť
  • Použitie aj v prítomnosti pacientov
  • Výborná biologická odbúrateľnosť

Zloženie (účinné látky)

Peroxid vodíka, kvartérne amóniové soli

Spektrum účinnosti

Baktericídny, MRSA, virucídny (BVDV / Vaccinia), mykobakteriocídny, tuberkulocídny, fungicídny

Aplikácia

Dezinfekcia plôch a predmetov: Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy predmetu utrite textíliou namočenou v pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety možno ponoriť do pracovného roztoku a po uplynutí doby expozície opláchnuť vodou a osušiť. Pracovný roztok možno aplikovať i postrekom.

Oblasť použitia

Odporúča sa k dennej dezinfekcii vo všetkých priestoroch zdravotníckych zariadení (aj v prítomnosti pacientov - pooperačné, pôrodnícke, novorodenecké, diagnostické, pľúcne, očné oddelenie, JIP, ARO a dialyzačné jednotky, fyzioterapia, vodoliečba, rehabilitácia, LDN) a vo všeobecnej praxi. Desam OX je určený na všetky vodeodolné a umývateľné povrchy a predmety okrem pozinkovaných povrchov, kože a neošetreného dreva, farebne nestabilných a poréznych materiálov.

Testy a ocenenia

Baktericídna účinnosť EN 13727, EN 1276
Virucídna účinnosť (BVDV / Vaccinia / Rota HIV / HBV)
Fungicídna účinnosť EN 13624, EN 1650
Mykobakteriocídna účinnosť EN 14563, EN14348
Tuberkulocídna účinnosť EN 14348, EN 14563
MRSA - laboratórna expertíza

Balenie

1 l fľaša (12 ks v kartóne), 5 kg kanyster


NEBEZPEČENSTVO
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice s nitrilovým povrstvením - chemicky odolné / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte lekára.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

V prípade porušenia zapečateného obalu tohto tovaru nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Pre stiahnutie dokumentov je nutné prihlásiť sa. Ešte nie ste zaregistrovaní? Využite všetky výhody registrácie.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prešli za viac ako sto rokov existencie ohromným vývojom. Predtým chemický podnik dnes predstavuje dôležitého výrobcu dezinfekcie a čistiacich prostriedkov pre zdravotníctvo i priemysel. Nemecká Schülke & Mayr Gmbh má stopu aj v Česku. Od roku 2015 vlastní divíziu bohumínskej Bochemie, ktorá sa špecializuje na dezinfekčné prípravky. Tie najžiadanejšie sú Septoderm Gél Schülke alebo Desprej Schülke.

Všetky produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.