menu
Úvod Všetky články Dezinfekcia 🧴 Dezinfekčné plány v zdravotníckych zariadeniach. Fakty, informácie a vzory

Dezinfekčné plány v zdravotníckych zariadeniach. Fakty, informácie a vzory

Zdravotníctvo je exponovaným miestom možnej nákazy. Dezinfekčný poriadok pomáha podmienky na jej vznik a rozvoj obmedziť na minimum. Dá sa povedať, že je kľúčový pre udržanie vysokého štandardu hygieny a bezpečnosti ako pacientov, tak i personálu. Poďme si ho teda priblížiť.


Dezinfekčné plány v zdravotníckych zariadeniach

Dezinfekčný plán alebo dezinfekčný poriadok

Ide o dokument so záväzným postupom pre vykonávanie dezinfekcie a sanitácie na danom zdravotníckom pracovisku. Správne zostavený dezinfekčný plán je:

 • účinný
 • finančne výhodný
 • zameraný na kritické miesta
 • upravený pre každé pracovisko na mieru
 • v súlade s platnou legislatívou
Plán tvorí prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) potom iba kontroluje jeho obsah a dodržiavanie. Ak majú zvolené prípravky zodpovedajúcu účinnosť, spĺňajú podmienky registrácie v Slovenskej republike a prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia k nim vlastní príslušné doklady, tak RÚVZ do dezinfekčného poriadku nezasahuje.
 
Dezinfekčný poriadok podlieha vyhláške č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
 
Zdravotnícke zariadenie zasiela poriadok RÚVZ na vedomie pred začatím prevádzky, alebo pri objavení legislatívnych zmien, či rozsahu poskytovanej starostlivosti. Je jasné, že si zostavovateľ nemusí byť pri tvorbe poriadku istý. Preto nižšie v článku nájdete vzorové dezinfekčné plány pre rôzne situácie.
 

Typy dezinfekčných poriadkov podľa miesta uplatnenia a zásad použitia

Typy dezinfekčných poriadkovDezinfekčné poriadky majú svoju zaužívanú formu podľa jednotlivých oblastí: ruky, pokožka, nástroje, plochy a povrchy, bielizeň a ďalšie oblasti. Tie sa v radoch rozpracúvavajú. Čím podrobnejšie, tým menšie riziko chýb a omylov.

Správne zostavený poriadok reflektuje správnu voľbu dezinfekčného prostriedku podľa miesta použitia, ako aj faktory, ktoré jeho výslednú účinnosť ovplyvňujú. Tie hlavné sú:

 • teplota – čím vyššia teplota, tým rýchlejšie množenie mikroorganizmov, ale aj vyšší dezinfekčný účinok; všeobecne: vyššia teplota = spravidla pozitívny výsledok dezinfekcie
 • kontaktná doba – závisí od citlivosti mikroorganizmov voči dezinfekčnému prostriedku
 • dĺžka expozície dezinfekčnej látky na mikroorganizmus – v priemere je 5–30 min.
 • koncentrácia roztoku – pri prekročení odporúčanej koncentrácie prostriedku sa nezvyšuje účinnosť, ale riziko poškodenia dezinfikovaných nástrojov či dezinfikovaných materiálov
 • pH – ovplyvňuje účinnosť aj pri malých zmenách koncentrácie
 • kvalita a vlastnosti vody – výsledok dezinfekcie závisí aj od tvrdosti vody použitej pre dezinfekčný roztok
 • čistota zariadenia– aktívne látky v prípravkoch reagujú s organickými zvyškami, pričom sa v dezinfekčných prípravkoch inaktivujú

Naše odporúčanie: Dodržaním účinnej koncentrácie dezinfekčného prípravku, rovnako ako teploty, kontaktnej doby a ďalších zásad použitia, zaručíte maximálnu účinnosť dezinfikovania.

Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov

Zloženie dnešných prípravkov patogény eliminuje a zároveň je šetrné k dezinfikovaným predmetom aj zdraviu pacientov a personálu zariadenia. Spektrum ich účinnosti sa označuje:

 • A = baktericídne
 • V = fungicídne
 • M = mykobaktericídne
 • T = tuberkulocídne
 • B = virucídny
 • (B) = obmedzene virucídny
 • C = sporicídne

Najčastejšie typy prenosu nákazy

Podľa spôsobu prenosu nákazy dezinfekčné plány cielia na:

 • biologický materiál pochádzajúci z krvi – VHB, VHC, HIV
 • mikroorganizmy v nosohltane – stafylokoky, streptokoky, meningokoky
 • stolicu, moč, výtok, vaginálny sekrét, slzy, sliny
 • nástroje kontaminované biologickým materiálom
 • fyziologické vstupy do tela – napr. inkubácia

4 otázky, ktorými sa riadiť pri príprave dezinfekčného plánu

Pri zostavovaní dezinfekčného poriadku pomôžu tieto základné otázky:

1. Čo dezinfikujem? Je rozdiel, či ruky, pracovné nástroje, alebo podlahu.
2. Kedy dezinfekciu vykonávam? Musím si stanoviť, či denne, po každom pacientovi, po práci s biologickým odpadom atď.
3. Ako dezinfekciu vykonávam? Napr. stieraním, vtieraním, ponorením, umývaním…
4. Čím dezinfikujem? Ide o určenie prípravku, ktorý musí spĺňať uvedené spektrum účinnosti, expozičný čas a odporúčanú koncentráciu.

Dobré rady pre lepšiu orientáciu 

 • Prípravky enzymatické nie sú dezinfekčné, sú iba čistiace.
 • Prípravky alkoholové nie sú sporídne, dokonca okrem vysoko koncentrovaného etanolu nie sú ani plne virucídne – účinné proti vírusu žlačky typu A.
 • Plne sporicídny účinok majú iba chlór, kyselina peroctová, aktívny kyslík a jód.
 • Dezinfekcia nie je sterilizácia a ani vyšší stupeň dezinfekcie (tzn. plné spektrum ABCTMV) nenahrádza sterilizáciu.
 • Dôležité upozornenie pre nástroj – „podávky“ – záleží na rozhodnutí kontrolného orgánu, či toleruje mokrý alebo suchý spôsob. Podľa odporúčania je dobré použiť sporostatický roztok, napr. Gigasept FF New v 3% koncentrácii.

Vzorové dezinfekčné plány zadarmo na stiahnutie

V spolupráci so značkami SchülkeDürr Dental, Hartmann a Ecolab pre vás máme vzory dezinfekčných plánov. Tie si jednoducho zobrazíte, alebo aj stiahnete do svojho zariadenia.

Logo firmy SchülkeDezinfekčné plány Schülke pre ordináciu gynekológa a stomatológa

Vzorové dezinfekčné poriadky ordinácií značky Schülke zahŕňajú dezinfekciu rúk, nástrojov a malých plôch.

 Vzor dezinfekčného plánu pre gynekologickú ambulanciu na stiahnutie
 Vzor dezinfekčného plánu pre stomatologické ordinácie na stiahnutieLogo firmy HartmannDezinfekčný plán Hartmann pre ordináciu praktického lekára

Vzorový dezinfekčný plán ordinácie značky Hartmann zahŕňa dezinfekciu rúk, kože, povrchov i nástrojov.

 Vzor dezinfekčného plánu pre ambulanciu lekára na stiahnutieLogo firmy Dürr DentalDezinfekčný plán Dürr Dental pre stomatologickú ordináciu

Malé, veľké, rotačné nástroje. Odsávanie, dezinfekcia aj čistenie… Vo vzorovom pláne pre stomatológov najdete všetko.

 Vzor dezinfekčného plánu pre stomatológov na stiahnutieLogo firmy EcolabDezinfekčné plány Ecolab pre zdravotnícke zariadenia

Ecolab zostavil komplexný plán pre lekárske a stomatologické ordinácie.

 Vzor dezinfekčného plánu pre všeobecné ambulancie na stiahnutie
 Vzor dezinfekčného plánu pre stomatologické ambulancie na stiahnutie


Náš tip: Časový úsek ani interval alternatív nie je u dezinfekčných prostriedkov určený. Všeobecne platné pravidlo hovorí, že sa prípravky majú striedať najdlhšie po jednom mesiaci používania.

7 odporúčaní na záver

 • Etiketa prípravku s uvedeným zložením, návodom a spektrom účinnosti musí byť v slovenčine. Inak môže vzniknúť rozpor s RÚVZ a dodržiavaním slovenských zákonov.
 • Expirované prostriedky nepoužívame ani neskladujeme. Pokiaľ prelievame z väčších balení do menších (nie úplne obľúbená prax pre RÚVZ), potom pri prelievanej nádobe musíme uviesť dátum expirácie, šaržu a názov výrobku.
 • Produktové informácie majú obsahovať všetko, čo sa nezmestilo na etiketu.
 • Je potrebné archivovať – elektronicky či papierovo – kartu bezpečnostnch údajov prípravku. Ten musí byť zamestnancom zdravotníckeho zariadenia vždy dostupný. Preto majú registrovaní zákazníci nášho e-shopu Medplus u jednotlivých výrobkov produktové aj karty bezpečnostných údajov na stiahnutie zadarmo.
 • Zákonom je požadovaná minimálna alternatíva (najmenej dvoch) účinných látok dezinfekčných prostriedkov kvôli možnej rezistencii. Odlišný názov prípravku alebo prípravok rozdielneho výrobcu nemusí znamenať inú účinnú látku, alebo skupinu látok. Asi sa málokto vyzná v chemickom názvosloví, preto je dobré sa informovať na účinnú látku a tú do dezinfekčného poriadku tiež uviesť.
 • Odmeriavanie prostriedku vykonávame vhodnou násypkou, odmerkou, alebo inou nádobkou s vyznačeným objemom. Rovnako množstvo vody odmeriavame značkou na vedre či nádobe, v ktorej pripravujeme dezinfekčný roztok.
 • Pri riedení a aplikácii tohto roztoku sa používajú ochranné pomôcky – rukavice, okuliare, niekedy aj respirátor. Pokiaľ by používaný dezinfekčný prostriedok spôsoboval u personálu alergické reakcie, nahradíme ho iným.
A sme na konci. Pokiaľ vám článok prišiel užitočný, môžete si tiež prečítať ako na dezinfekciu chirurgických nástrojov alebo prečo sa oplatí používať dezinfekčné utierky.
V článku píšeme o týchto produktoch
Gigasept FF new 2 l
Gigasept FF new 2 l
124,95 €
Skladom 6 ks
ID 220 2,5 l
ID 220 2,5 l
49,75 €
47 €
-6 %
Skladom viac ako 20 ks
Orotol Plus 2,5 l
Orotol Plus 2,5 l
59,50 €
Skladom viac ako 20 ks
Skinman Soft Protect 100 ml
Skinman Soft Protect 100 ml
3,20 €
Skladom viac ako 20 ks
HD 410, dezinfekcia na ruky
HD 410, dezinfekcia na ruky
od 16 €
Dostupnosť podľa variantu
Vyberte si variantu
Sekusept Aktiv
Sekusept Aktiv
od 47,50 €
Dostupnosť podľa variantu
Vyberte si variantu
Septoderm spray
Septoderm spray
od 8,90 €
Dostupnosť podľa variantu
Vyberte si variantu
Incidin Liquid
Incidin Liquid
od 10,50 €
Dostupnosť podľa variantu
Vyberte si variantu
Prosavon Scrub+ tekuté dezinfekčné mydlo
Prosavon Scrub+ tekuté dezinfekčné mydlo
od 6,50 €
Dostupnosť podľa variantu
Vyberte si variantu