menu
Úvod Všetky články Stomatológia 🦷 Inlaye, onlaye, overlaye: Všetko, čo potrebujete vedieť

Inlaye, onlaye, overlaye: Všetko, čo potrebujete vedieť

Inlaye, onlaye aj overlaye predstavujú veľmi diskutovanú tému. A to, ako medzi zubnými špecialistami, tak pacientmi, ktorí sa pripravujú na zhotovenie jednej z vyššie spomínaných čiastočných náhrad zubu. Poďme si teda tieto moderné a estetické riešenia zubných opráv priblížiť.

Inlaye, onlaye, overlaye: Všetko, čo potrebujete vedieť

1. Inlaye – náhrady drobnej časti zuba

inlayIde o nepriame zubné výplne, ktoré sa používajú na opravu zubov s kazom či menším poškodením (napr. po úraze). Typicky sa vykonávajú v postrannej časti zuba, v ktorej nie je potrebná náhrada hrbolčeku zuba. Inlaye sa vyrábajú laboratórne pomocou odtlačku mimo úst pacienta. Následne sa kotvia cementom, alebo živicou na preparované miesto.

Môže vás zaujímať: Ako spolu súvisí fazetovanie a inlaye? Druhé spomínané, ako sme si povedali, zahŕňajú opravy menších defektov a kazov. Pri fazetovanie sa aplikuje tenká vrstva materiálu na povrch zuba.

Konkrétny príklad využitia inlaye

Predstavte si, že máte kaz na päťke. Je príliš veľký na plombu, ale príliš malý na korunku. V takom prípade stomatológ môže inlay navrhnúť ako vhodné riešenie.

Podľa typu materiálu rozlišujeme:
 

Keramické inlaye

Niekedy bývajú nesprávne označované ako porcelánové inlaye. Sú plne biokompatibilné a nealergizujúce. Vďaka svojej vysokej estetike bývajú často nerozoznateľné od vlastných zubov. Ich vysoká odolnosť zaručuje dlhú životnosť.

✔ Kompozitné inlaye

Inlaye z kompozitných živícľahšie opraviteľné a cenovo dostupnejšie ako inlaye z keramiky. Tieto vlastnosti sú vykúpené nižšou mechanickou odolnosťou.

✔ Zlaté inlaye

Dnes, keď sa zlato v ústach nepovažuje úplne za estetické, sa od zlatých inlayí upúšťa.

Podľa miesta využitia rozlišujeme:
 

✔ Korunkové inlaye

Používajú sa na opravu korunky zuba, do ktorej sa priamo zakotvia. Svojím rozsahom korunkovej inlaye zaberajú časť žuvacej plochy a jednu či obe plochy aproximálne – meziálne a distálne.
 

✔ Koreňové inlaye

Jedná sa o zubné náhrady vyplňujúce korunkovú časť zuba. Koreňová inlay sa skladá z dvoch častí – koreňovej ukotvenej do koreňa zuba a korunkovej imitujúcej napreparovaný zub.
 
Výhody a nevýhody riešenia:
Inlaye poskytujú maximálne estetické a odolné riešenie opravy zubov. Tento skvelý výsledok lepšej rekonštrukcie zodpovedá aj vyšším nákladom v porovnaní so štandardnými výplňami. Cena inlayov sa pohybuje v závislosti od materiálu a zložitosti ošetrenia od cca 200 – 400 €.
 

2. Onlaye – laboratórne vyhotovené náhrady väčšej časti zuba

onlayVyužitím aj výrobou v laboratóriu na základe odtlačku a následnou adhéziou lepidlom sa onlay podobá inlay. V čom sa líši – onlay pokrýva väčšiu plochu zuba a nahrádza minimálne jeden celý hrbolček. Preto sa používa pri opravách väčšieho rozsahu, aké nastávajú pri deštruovaných, erodovaných, abradovaných zadných zuboch či zuboch po úrazoch.
 

Konkrétny príklad využitia onlayu

Máte zub s väčším poškodením, ktoré nemožno ošetriť výplňou, ale stále nie je tak rozsiahle, aby bola potrebná korunka? V takom prípade je onlay dobrým riešením.

Podľa typu materiálu rozlišujeme:
 

✔ Keramické onlaye

Rovnako ako keramické inlaye sú onlaye z keramiky odolné a takmer na nerozoznanie od vlastného tkaniva zuba.
 

✔ Kompozitné onlaye

Nižšej cene zodpovedá nižšia odolnosť. Plusom kompozitnej onlaye je potom jednoduchšia opraviteľnosť.
 
Výhody a nevýhody riešenia:
Onlaye poskytuju vkusné a dlhodobé riešenie pre rozsiahlejšie opravy zubov, ale bývajú drahšie ako bežné výplne a aj inlaye. Náklady na onlaye sa odvíjajú od použitého materiálu a komplikovanosti prípadu. Cena keramickej onlaye sa pohybuje okolo 500 €.  Suma za výrobu kompozitnej onlaye je cca 400 €. 
 

3. Overlaye – náhrady celého žuvacieho povrchu zuba

overlayJedná sa o nepriame zubné výplne veľkého rozsahu. Overlaye totiž pokrývajú celú hornú časť zuba spolu s jeho okrajmi. Využijú sa tam, kde je poškodenie už veľmi rozsiahle. Overlay sa, rovnako ako inlay a onlay, zhotoví mimo úst a následne sa lepí.
 

Konkrétny príklad využitia overlay

Máte zub s naozaj rozsiahlym poškodením, ktoré zahŕňa celú žuvaciu plochu zuba so všetkými hrbolčekmi? Potom potrebuje posilnenie a stabilizáciu, ktorú overlay poskytuje.

Podľa typu materiálu rozlišujeme:
 

✔ Keramické overlaye

Ako v predchádzajúcich prípadoch – keramika je estetickejšia, je odolnejšia a drahšia.
 

✔ Kompozitné overlaye

Taktiež overlaye z kompozitu sú menej odolné, ľahšie opraviteľné a lacnejšie.
 
Výhody a nevýhody riešenia:
Overlaye poskytujú trvalé a estetické výsledky pre rozsiahle opravy zubov zahŕňajúce celé nahryzové plochy. Označujú sa aj ako polokorunky a na rozdiel od koruniek sú menej invazívne. Umožňujú totiž zachovanie väčšieho množstva vlastného zubného tkaniva. Cena overlayov sa pohybuje v rozmedzí zhruba od 500 do 700 €.
Inlay, onlay, overlay
Porovnanie rozsahu aplikácie jednotlivých výplní
 

Inlay vs. onlay vs. overlay: Zhrnutie

Všetky typy týchto čiastočných zubných rekonštrukcií sa dajú jednoducho definovať ako vysoko kvalitné a estetické. Typicky sa vyrábajú z keramických alebo kompozitných materiálov. Hlavný rozdiel pozostáva v rozsahu opravy, ktorú inlaye, onlaye a overlaye poskytujú. Čím väčšie poškodenie zubu, tým vyššie sú náklady týchto zubných rekonštrukcií.
 

Prečo výber materiálov a potrieb od MED+

Univerzálny nanokompozit Filtek Z250
Univerzálny nanokompozit Filtek Z250
 

Pozrieť

Univerzálna výplň Valux Plus
Univerzálna výplň Valux Plus

 

Pozrieť

Univerzálny kompozit Filtek Ultimate
Univerzálny kompozit Filtek Ultimate
 

Pozrieť

Zosilnený kompozit GC EverX Posterior
Zosilnený kompozit GC EverX Posterior

 

Pozrieť

Modelovací nôž na inlaye – Le Crone
Modelovací nôž na inlaye – Le Crone

 

Pozrieť

 
1. Ponúkame produkty pre fazetovanie, inleye a onleye z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zaisťujú estetický vzhľad a dlhodobé výsledky.
2. Naše obchodné zástupkyne vždy ponúknu riešenie vyhovujúce vašim potrebám.
3. Okrem produktov na zubné náhrady ponúkame široký sortiment stomatologických materiálov.
 

Presvedčte sa