menu
Akciová cena Koncentrát

Melsept SF

Kód: BRA1907M
Značka: BBraun

Vysoko účinný kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

14,50 €
od 13,70 €
-6 %
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Širokospektrálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok na umývateľné povrchy zdravotníckeho vybavenia a plochy funguje na báze kombinovaného účinku aldehydov a kvartérnych amoniových solí a spĺňa vysoké nároky kladené na moderný a nadčasový dezinfekčný prostriedok. Vďaka variabilite použitia je Melsept® SF vhodný ako pre epidemiologicky závažné prostredie, tak aj pre prostredie menej náročné.

Na báze kombinovaného účinku aldehydov a kvartérnych amóniových zlúčenín.

Vlastnosti a výhody:

 • širokospektrálna účinnosť
 • obsahuje špeciálne čistiace prísady
 • neobsahuje formaldehyd
 • obsahuje aldehydy
 • je mierne parfémovaný; pH 0,5 % roztoku 3,2
 • nízke pracovné koncentrácie - od 0,25%
 • zdravotnícky prostriedok
 • šetrný voči bežným materiálom
 • nie je kompatibilný s prípravkami obsahujúcimi amíny

Indikácia:

 • Na dezinfekciu a súčasné umývanie všetkých umývateľných povrchov, kde sa vyskytuje riziko infekcie.

Použitie:

 • Melsept® SF sa rovnako ako iné dezinfekčné prostriedky riedia na predpísanú koncentráciu studenou vodou a po vytretí alebo umytí sa nechá zaschnúť. Pri používaní vyšších koncentrácií sa odporúča vetrať. Je vhodný na dezinfekciu veľkých bezkontaktných plôch i malých kontaktných plôch a povrchov zdravotníckeho vybavenia.
 • Utrite povrch tak, aby bol úplne mokrý.

Účinnosť:

 • Baktericídne, virucidné, fungicídne, mykobaktericídne, tuberkulocídne, účinné na MRSA.

Pracovné koncentrácie sa v závislosti od žiadanej účinnosti pohybujú už od 0,25 %.
V tejto koncentrácii je účinný na baktérie, obalené vírusy, rotavírus a kvasinky a je vhodný napr. na dezinfekciu veľkých bezkontaktných plôch vo všetkých priestoroch zdravotníckeho zariadenia.

Vo vyšších koncentráciách je účinný na neobalené vírusy (vrátane provírusov, HAV, adenovirov a pod.), mykobaktérie, mikroskopické vláknité huby (plesne), a dokonca aj na spory baktérií Clostridia difficile.

Antimikrobiálna účinnosť bola stanovená podľa platných noriem pre testovanie dezinfekčných prostriedkov zhrnutých v ČSN EN 14885.

Vzhľadom na nízke úžitkové koncentrácie, najmä na veľké plochy, kde je spotreba dezinfekčných prostriedkov najväčšia, je pri použití veľmi úsporný.

Melsept® SF je parfumovaný starostlivo zvolenou vôňou s nízkym alergizačným potenciálom. Vďaka príjemnej aróme osviežuje prostredie a napomáha potláčať nepríjemné zápachy.

Hoci obsahuje aldehydy, neboli zaznamenané žiadne nežiaduce reakcie a v porovnaní s podobnými prípravkami je obvykle lepšie znášaný, a preto vyhľadávaný.


NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podozrenie na genetické poškodenia.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
Nevdychujte pary.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
Uchovávajte uzamknuté.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

V prípade porušenia zapečateného obalu tohto tovaru nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

  Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Pre stiahnutie dokumentov je nutné prihlásiť sa. Ešte nie ste zaregistrovaní? Využite všetky výhody registrácie.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

Podobné produkty

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.