menu

Melsept SF

Kód: BRA1907M
Výrobca: BBraun

Vysoko účinný kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na plochy na báze... Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 10,70 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Obsahuje špeciálne čistiace prísady. Neobsahuje formaldehyd. Je mierne parfumovaný; pH 0,5% roztoku 3,2.

Indikácie:

  • Na dezinfekciu a súčasnému umývaniu všetkých umývateľných povrchov, kde sa vyskytuje riziko infekcie.

Účinnosť:

  • baktericídny, virucídny, fungicídny, mykobakteriocidný, tuberkulocídny, účinný na MRSA.

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podozrenie na genetické poškodenia.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
Nevdychujte pary.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
Uchovávajte uzamknuté.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

    Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Kvalitné zabalenie a dodanie do druhého dňa. Zadarmo pri nákupe nad 79 €.
Medplus
Poradíme vám
O produktoch vieme skoro všetko a dokážeme poradiť nielen začínajúcim ordináciám.
Medplus
Od roku 2006
Sme spoľahlivý dodávateľ zdravotníckeho vybavenia pre súkromné ordinácie.
Medplus
Mimoriadny servis
Bezplatná linka, darčeky k objednávkam a ústretové riešenie všetkých situácií.
Medplus
Väčšina skladom
Široký výber z tisícky produktov skladom. Vďaka tomu ihneď odosielame.
Súbory cookie
Zbierame anonymné dáta a meriame, aby sme náš web mohli ďalej vylepšovať. Súhlasíte so zberom cookies?
Viac informácií