menu

Melsept SF

Kód: BRA1907M
Výrobca: BBraun

Vysoko účinný kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 10,70 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Širokospektrálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok na umývateľné povrchy zdravotníckeho vybavenia a plochy funguje na báze kombinovaného účinku aldehydov a kvartérnych amoniových solí a spĺňa vysoké nároky kladené na moderný a nadčasový dezinfekčný prostriedok. Vďaka variabilite použitia je Melsept® SF vhodný ako pre epidemiologicky závažné prostredie, tak aj pre prostredie menej náročné.

Na báze kombinovaného účinku aldehydov a kvartérnych amóniových zlúčenín.

Vlastnosti a výhody:

 • širokospektrálna účinnosť
 • obsahuje špeciálne čistiace prísady
 • neobsahuje formaldehyd
 • obsahuje aldehydy
 • je mierne parfémovaný; pH 0,5 % roztoku 3,2
 • nízke pracovné koncentrácie - od 0,25%
 • zdravotnícky prostriedok
 • šetrný voči bežným materiálom
 • nie je kompatibilný s prípravkami obsahujúcimi amíny

Indikácia:

 • Na dezinfekciu a súčasné umývanie všetkých umývateľných povrchov, kde sa vyskytuje riziko infekcie.

Použitie:

 • Melsept® SF sa rovnako ako iné dezinfekčné prostriedky riedia na predpísanú koncentráciu studenou vodou a po vytretí alebo umytí sa nechá zaschnúť. Pri používaní vyšších koncentrácií sa odporúča vetrať. Je vhodný na dezinfekciu veľkých bezkontaktných plôch i malých kontaktných plôch a povrchov zdravotníckeho vybavenia.
 • Utrite povrch tak, aby bol úplne mokrý.

Účinnosť:

 • Baktericídne, virucidné, fungicídne, mykobaktericídne, tuberkulocídne, účinné na MRSA.

Pracovné koncentrácie sa v závislosti od žiadanej účinnosti pohybujú už od 0,25 %.
V tejto koncentrácii je účinný na baktérie, obalené vírusy, rotavírus a kvasinky a je vhodný napr. na dezinfekciu veľkých bezkontaktných plôch vo všetkých priestoroch zdravotníckeho zariadenia.

Vo vyšších koncentráciách je účinný na neobalené vírusy (vrátane provírusov, HAV, adenovirov a pod.), mykobaktérie, mikroskopické vláknité huby (plesne), a dokonca aj na spory baktérií Clostridia difficile.

Antimikrobiálna účinnosť bola stanovená podľa platných noriem pre testovanie dezinfekčných prostriedkov zhrnutých v ČSN EN 14885.

Vzhľadom na nízke úžitkové koncentrácie, najmä na veľké plochy, kde je spotreba dezinfekčných prostriedkov najväčšia, je pri použití veľmi úsporný.

Melsept® SF je parfumovaný starostlivo zvolenou vôňou s nízkym alergizačným potenciálom. Vďaka príjemnej aróme osviežuje prostredie a napomáha potláčať nepríjemné zápachy.

Hoci obsahuje aldehydy, neboli zaznamenané žiadne nežiaduce reakcie a v porovnaní s podobnými prípravkami je obvykle lepšie znášaný, a preto vyhľadávaný.


NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podozrenie na genetické poškodenia.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
Nevdychujte pary.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
Uchovávajte uzamknuté.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

  Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

BBraun

BBraun

Injekčné ihly, striekačky a dezinfekcia BBraun sú tovarom č. 1, ktoré značku u nás preslávilo. Tá predstavuje popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Medzinárodný koncern vznikol v roku 1839, vtedy ako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku pôsobí od roku 1993. BBraun Medical dodáva do tuzemských zariadení zdravotnícky materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzačnú starostlivosť.

Všetky produkty BBraun
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.