menu
Koncentrát

Gigasept AF Forte

Kód: 10742M

Prípravok na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov nástrojov a pre ultrazvukové čističky. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 54 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Koncentrovaný kvapalný prípravok na báze kombinácie KAS, amínu, fenoxypropanolu a alkylguanidinacetátu.

Vhodný pre manuálnu dezinfekciu a čistenie chirurgického inštrumentária, rigidných a flexibilných endoskopov.
 • Pre dezinfekciu nástrojov aj endoskopov
 • Stabilita roztoku 7 dní
 • Príjemná vôňa
 • Krátke doby expozície aj vo vysokej záťaži
 • Široké spektrum účinnosti
 • Použitie aj v ultrazvukových čističkách
Oblasť použitia:
 • dezinfekcia a čistenie chirurgických nástrojov
 • prvý stupeň dezinfekcie rigidných a flexibilných endoskopov
 • dezinfekciu anestetických prístrojov, dýchacích masiek atp.
Návod na použitie:

Gigasept® AF forte sa riedi vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Endoskopy a nástroje určené na reprocessingu sa ponoria do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície.

Po expozícii a následnom čistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu vodou požadovanej kvality.

Neodporúča sa miešať Gigasept® AF forte s inými produktmi či detergenty. Všetky dávkovacie pomôcky a nádoby na prípravu roztokov pred použitím riadne opláchnite vodou, aby nedošlo k reakcii roztoku gigasept® AF forte sa zvyškami iných chemikálií.

Nepoužitý pracovný roztok je stabilný po dobu 7 dní.

Nekombinujte s aldehydovými prípravkami.

Účinnosť: Baktericídny, levurocidny, virucidny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / polyoma SV40 / Adeno / Rota, Mykobakteriocidný, tuberkulocídny

Zloženie:
 • 100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje nasledujúce aktívne látky:
 • 10 g Dimethyldioctylammoniumchlorid
 • 15 g Phenoxypropanole
 • 5,6 g Alkylguanidinacetat
 • 9,5 g Laurylpropylendiamin
Ďalšie zloženie:
 • 5-15% neionogénne tenzidy
 • parfum, inhibítory korózie, farbivá
Zvláštne upozornenie: Len pre profesionálny trh. Nemiešajte Gigasept® AF forte s inými produktami či detergentmi.

V kartóne 1 ks.

Typ prípravku : Zdravotnícky prostriedok tr. IIb [0297]
 

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivý pri požití a pri styku s pokožkou.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov (gastrointestinálneho trakt, Imunitný systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Nevdychujte pary.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. Vypláchnite ústa.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

  Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prešli za viac ako sto rokov existencie ohromným vývojom. Predtým chemický podnik dnes predstavuje dôležitého výrobcu dezinfekcie a čistiacich prostriedkov pre zdravotníctvo i priemysel. Nemecká Schülke & Mayr Gmbh má stopu aj v Česku. Od roku 2015 vlastní divíziu bohumínskej Bochemie, ktorá sa špecializuje na dezinfekčné prípravky. Tie najžiadanejšie sú Septoderm Gél Schülke alebo Desprej Schülke.

Všetky produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.