menu
Koncentrát

Gigasept Instru AF

Kód: SCH10742M

Tekutý dezinfekčný prípravok s umývateľnými účinkami. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 53,90 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Vhodný pre manuálnu dezinfekciu a čistenie chirurgického inštrumentária a rigidných endoskopov.

Zvlášť vhodný do ultrazvukových čističiek.
 • Bez obsahu aldehydov
 • Excelentné čistiace vlastnosti
 • Príjemná svieža vôňa
 • Skrátený čas pre UZV čistenie
Oblasť použitia:

Gigasept® Instru AF je vhodný na manuálnu dezinfekciu a čistenie termostabilných a termolabilných nástrojov všetkého druhu (okrem flexibilných endoskopov).

Vynikajúce výsledky dosahuje pri použití v ultrazvukových čističkách.

Návod na použitie:

Gigasept® Instru AF sa riedi vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Nástroje určené k reprocessingu, sa ponoria do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Po expozícii a následnom čistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu pitnou vodou.

Gigasept® Instru AF dosahuje výborných čistiacich účinkov pri použití v ultrazvukových čističkách. Pracovný roztok by nemal presiahnuť teplotu 40 ° C. Pri znečistení je nutné roztok vymeniť.

Gigasept® Instru AF je vhodný pre dezinfekciu a čistenie nástrojov z kovov, gumy, skla, porcelánu, plastov (čiastočne i polykarbonáty). Neodporúča sa miešať Gigasept® Instru AF s inými produktmi či detergentmi.

Reaguje s aldehydmi. Všetky aplikačné pomôcky a dezinfekčné nádoby pred použitím riadne opláchnite vodou.

Pri dezinfekcii zdravotníckych pomôcok postupujte vždy v súlade s odporúčaním výrobcu zdravotníckej pomôcky.

Nie je určené na záverečnú dezinfekciu semikritických a kritických zdravotníckych pomôcok.

Pracovný roztok môže byť použitý po dobu 7 dní, pokiaľ sa do roztokov vkladajú vopred očistené zdravotnícke pomôcky.
Účinnosť: baktericídny, fungicídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobakteriocídny

Zloženie: 100 g roztoku Gigasept® Instru AF obsahuje nasledujúce aktívne látky:
 • 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
 • 35 g Phenoxypropanole
 • 2,5 g Benzalkóniumchlorid
Ďalšie zloženie:
 • 5-15 % neionoiogenne tenzidy
 • inhibítory korózie, farbivo, parfum
Zvláštne upozornenie:

Len pre profesionálny trh. Nemiešajte Gigasept Instru AF s inými produktmi či detergentmi. Nepoužívajte Gigasept Instru AF po expirácii.

V kartóne 5 ks x 2 l.
 

NEBEZPEČENSTVO
Škodlivý po požití.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov (gastrointestinálneho trakt, Imunitný systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

PREVENCIA
Nevdychujte pary.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

OPATRENIA
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. Vypláchnite ústa.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
 

V prípade porušenia zapečateného obalu tohto tovaru nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

  Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Súbory na stiahnutie

Pre stiahnutie dokumentov je nutné prihlásiť sa. Ešte nie ste zaregistrovaní? Využite všetky výhody registrácie.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prešli za viac ako sto rokov existencie ohromným vývojom. Predtým chemický podnik dnes predstavuje dôležitého výrobcu dezinfekcie a čistiacich prostriedkov pre zdravotníctvo i priemysel. Nemecká Schülke & Mayr Gmbh má stopu aj v Česku. Od roku 2015 vlastní divíziu bohumínskej Bochemie, ktorá sa špecializuje na dezinfekčné prípravky. Tie najžiadanejšie sú Septoderm Gél Schülke alebo Desprej Schülke.

Všetky produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.