menu

Gigasept Instru AF

Kód: SCH10742M

Tekutý dezinfekčný prípravok s umývateľnými účinkami. Podrobný popis

VYBERTE VARIANT

od 52 €
Pre zobrazenie dostupnosti vyberte variant
ks

Popis produktu

Vhodný pre manuálnu dezinfekciu a čistenie chirurgického inštrumentária a rigidných endoskopov.

Zvlášť vhodný do ultrazvukových čističiek.
 • Bez obsahu aldehydov
 • Excelentné čistiace vlastnosti
 • Príjemná svieža vôňa
 • Skrátený čas pre UZV čistenie
Oblasť použitia:

Gigasept® Instru AF je vhodný na manuálnu dezinfekciu a čistenie termostabilných a termolabilných nástrojov všetkého druhu (okrem flexibilných endoskopov).

Vynikajúce výsledky dosahuje pri použití v ultrazvukových čističkách.

Návod na použitie:

Gigasept® Instru AF sa riedi vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Nástroje určené k reprocessingu, sa ponoria do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Po expozícii a následnom čistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu pitnou vodou.

Gigasept® Instru AF dosahuje výborných čistiacich účinkov pri použití v ultrazvukových čističkách. Pracovný roztok by nemal presiahnuť teplotu 40 ° C. Pri znečistení je nutné roztok vymeniť.

Gigasept® Instru AF je vhodný pre dezinfekciu a čistenie nástrojov z kovov, gumy, skla, porcelánu, plastov (čiastočne i polykarbonáty). Neodporúča sa miešať Gigasept® Instru AF s inými produktmi či detergentmi.

Reaguje s aldehydmi. Všetky aplikačné pomôcky a dezinfekčné nádoby pred použitím riadne opláchnite vodou.

Pri dezinfekcii zdravotníckych pomôcok postupujte vždy v súlade s odporúčaním výrobcu zdravotníckej pomôcky.

Nie je určené na záverečnú dezinfekciu semikritických a kritických zdravotníckych pomôcok.

Pracovný roztok môže byť použitý po dobu 7 dní, pokiaľ sa do roztokov vkladajú vopred očistené zdravotnícke pomôcky.
Účinnosť: baktericídny, fungicídny, virucídny na BVDV / Vaccinia (HIV / HBV / HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobakteriocídny

Zloženie: 100 g roztoku Gigasept® Instru AF obsahuje nasledujúce aktívne látky:
 • 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
 • 35 g Phenoxypropanole
 • 2,5 g Benzalkóniumchlorid
Ďalšie zloženie:
 • 5-15 % neionoiogenne tenzidy
 • inhibítory korózie, farbivo, parfum
Zvláštne upozornenie:

Len pre profesionálny trh. Nemiešajte Gigasept Instru AF s inými produktmi či detergentmi. Nepoužívajte Gigasept Instru AF po expirácii.

V kartóne 5 ks x 2 l.
 

NEBEZPEČENSTVO
Škodlivý po požití.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov (gastrointestinálneho trakt, Imunitný systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

PREVENCIA
Nevdychujte pary.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

OPATRENIA
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. Vypláchnite ústa.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
 

Pred použitím zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro odporúčame poradu s lekárom. Starostlivo si prečítajte informácie o výrobku a ak je súčasťou, tak aj návod na jeho použitie.

Klinická účinnosť zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro nemusí byť zaručená, lepšia alebo rovnocenná s účinnosťou inej liečby alebo inej zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a jeho použitie môže byť spojené s rizikami.

Zobraziť celý popis Skryť celý popis

Parametre

  Pre zobrazenie parametrov vyberte variant.

Nákup po telefóne

Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod.

0800 601 433

Všeobecná linka

0800 800 441

Stomatologická linka

alebo info@medplus.sk

Medplus

Súvisiaci tovar

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prešli za viac ako sto rokov existencie ohromným vývojom. Predtým chemický podnik dnes predstavuje dôležitého výrobcu dezinfekcie a čistiacich prostriedkov pre zdravotníctvo i priemysel. Nemecká Schülke & Mayr Gmbh má stopu aj v Česku. Od roku 2015 vlastní divíziu bohumínskej Bochemie, ktorá sa špecializuje na dezinfekčné prípravky. Tie najžiadanejšie sú Septoderm Gél Schülke alebo Desprej Schülke.

Všetky produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 79 € nehradíte dopravné. Bezplatne máte aj platbu dobierkou.
Medplus
Široká ponuka
Vyberajte z viac ako 6 400 produktov pre lekárov, stomatológov i verejnosť.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám pridávame zľavové akcie, výhodné sety a hodnotné darčeky k nákupu.
Medplus
Spoľahlivý partner
99 % zákazníkov je spokojných s nákupom i popredajným prístupom. Pridajte sa k nim.
Medplus
Odborné poradenstvo
Na bezplatnej infolinke vám poradia vzdelaní zamestnanci s bohatou praxou v odbore.